Potřebuji...

zkrátit dobu přihlašování uživatele.

Šťastný klient
Podívejte se, jak lékařská fakulta texaské univerzity snížila přihlašovací doby „z minut na sekundy“.
Zjistěte Jak
Podívejte se, jak to funguje
Nemocnice zkrátila dobu přihlašování o 87 %. Jak?
Podívejte Se Na Video
Konec poškození profilu
Chcete omezit kažení profilu? Stejně tak to chtěla univerzita Deakin.
Přečtěte Si Případovou Studii

Zkraťte dobu přihlašování

Dlouhé přihlašování je otrava

To je pravda. Ve skutečnosti průzkumy ukazují, že po 30 sekundovém čekání bude 71% koncových uživatelů dělat osobní věci v délce až 5 minut, což společnost stojí čas a peníze, a odemknutá zařízení jsou otevřena narušitelům bezpečnosti.

Vedle snížení produktivity uživatelů mohou prodloužené přihlašovací doby přinést slabší přijetí počítačové virtualizace uživateli a častější volání servisní podpoře. Ukončení dlouhých přihlašování vybuduje důvěru uživatelů v IT, sníží náklady na IT a přispěje k lepší produktivitě pro všechny.

Odstranění příčin dlouhého přihlašování

Tradiční roamingové profily, přihlašovací skripty a objekty skupinové politiky jsou hlavními příčinami delšího přihlašování. Odstraňte je a vaši uživatelé se budou přihlašovat rychleji. Jak to uděláme? Přečtěte si datový list níže.

Zjednodušení správy politiky
Zjednodušená, centralizovaná správa politiky na kliknutí umožňuje simultánní aplikaci přihlašovacích činností s eliminací postupných velkých, dlouhých a složitých přihlašovacích skriptů.
Zkrocení objektů skupinové politiky (GPO)
Když se komplikované GPO vymknou kontrole, přihlašovací doby rostou a uživatelé protestují. Nahraďte GPO rychlými akcemi na vyžádání.
Buďte strukturovaní
Používání strukturovaných postupů namísto těžkopádných přihlašovacích skriptů urychluje přihlášení a dává IT možnost větší kontroly.
Perzonalizace pro každý případ
Zefektivněte perzonalizaci pro každý případ v relaci namísto aplikace jednoho nafouklého profilu při přihlášení.
Odstranění pokaženého profilu
Monolitní profily uložené jako odhlášené jsou náchylné k pokažení. Namísto toho ukládejte a obnovujte perzonalizaci pouze tehdy, je-li vyžadována.

Jak může Ivanti pomoci

Řešení od Ivanti eliminuje potřebu spoléhat se na tradiční velké uživatelské profily, nepraktické přihlašovací skripty a složité objekty skupinové politiky, což urychluje přihlašování uživatelů. Koncoví uživatelé mohou pracovat rychleji, volat servisní podporu méně často a mohou obhajovat IT.

Environment Manager
Environment Manager je nástroj správy politiky a perzonalizace, který IT umožňuje plně perzonalizovat počítač každého uživatele, a to na vyžádání, bez nutnosti nepraktických profilů nebo skriptů — i ve standardizovaných počítačových prostředích.

Urychlení přihlašování uživatelů

S řešením Environment Manager mohou uživatelé začít pracovat rychle bez dlouhého přihlašování.

Eliminace přihlašovacích skriptů a GPO

Environment Manager odděluje uživatelská data z prostředí počítače a spravuje je nezávisle na zařízení. Paralelně procesní stroj centralizuje správu politiky na kliknutí bez spoléhání se na přihlašovací skripty nebo GPO.

Už žádný pokažený profil

Evironment Manager ukládá namísto využívání monolitických narušených uživatelských profilů uživatelská nastavení podle uživatele a podle aplikace ve vysoce rozšířitelné infrastruktuře, která zefektivňuje perzonalizaci na vyžádání u všech platforem Windows.

Kontextová politika

Environment Manager nahrazuje nepraktické přihlašovací skripty podrobnou politikou, která se aplikuje na kontext. Uživatelé se co nejrychleji přihlásí na konzistentní stolní počítač.

Definice politiky na kliknutí

IT může definovat podrobnou politiku, která se přizpůsobuje podle kontextu s využitím rozšířitelného rozhraní na kliknutí. Kromě toho, Environment Manager zachycuje všechna uživatelsky specifická přizpůsobení operačního systému a aplikací, jakmile nastanou.

Redukce uživatelského nastavení

Samostatné možnosti redukce řešení Environment Manager umožňují uživatelům obnovit aplikaci a nastavení počítače do preferovaného pracovního stavu. To eliminuje potřebu IT mazat pokažené profily a následné prostoje uživatelů.