Ivanti Neurons for HR

Poskytujte zjednodušenou a automatizovanou správu služeb HR pro efektivnější a produktivnější zaměstnanecké prostředí.

Servis pro Everywhere Workplace

Zjistěte hodnotu rozšíření správy služeb pro IT a každé funkce pro podnikání.

Poskytování služeb HR: co dokáže modernizace pro vaši organizaci

Zjistěte, jak HRSM mění zaměstnanecké prostředí.

Datový list Ivanti Neurons for HR

Objevte, jak vám může řešení Ivanti Neurons for HR pomoci automatizovat operace HR.

Automatizované a zjednodušené poskytování služeb HR

Na dnešním digitálním pracovišti zaměstnanci od HR očekávají služby na vyžádání a v reálném čase, ale to se snáz řekne, než udělá. S řešením Ivanti Neurons for HR můžete zjednodušit a automatizovat poskytování služeb HR s efektivním řízením případů, přijímáním nových zaměstnanců, samoobsluhou a správou návratu do práce, které podporují produktivnější práci zaměstnanců.

Správa zaměstnanců
Správa zaměstnanců

Automatizujte a zjednodušte komplikované přijímání nových zaměstnanců a proces přechodu díky intuitivním řídicím panelům, které upozorňují pracovníky prostřednictvím pracovních postupů podle rolí, zjednodušují poskytování služeb a zajišťují konzistentní zaměstnanecké prostředí. Zajistěte integraci s ostatními realizačními týmy, jako jsou IT a služby zařízení v zájmu efektivní obsluhy zaměstnanců – a výrazně zvyšte provozní efektivitu v celém podniku a zajistěte kontinuitu podnikání.

Správa případů HR
Správa případů HR

Řešte většinu žádostí zaměstnanců pomocí automatické samoobsluhy a reagujte na různé žádosti zaměstnanců konzistentně a na vyžádání. Přesměrujte zvláštní požadavky na správný kontakt v HR a podpořte tak vymezení kompetencí a zodpovědnosti. Rychle zabezpečte citlivé případy díky funkci omezeného přístupu na jedno kliknutí. Sledujte vyřizování dokumentů a klasifikaci případů pomocí kontrolních seznamů pro konkrétní služby. Udržujte úroveň SLA pomocí výstrah, standardizujte opakující se procesy a dokumentujte transakce v zájmu kompletního záznamu komunikace zaměstnanců a HR.

Samoobsluha zaměstnanců
Samoobsluha zaměstnanců

Poskytujte zaměstnancům služby na vyžádání a pomozte jim, aby si většinu požadavků vyřešili sami. Získávejte od analytiků portálu cenné informace o zaměstnancích ke zlepšení služeb HR. Získávejte podrobnou analýzu z vyžádané i nevyžádané zpětné vazby z výsledků dotazníků k aktuálním tématům a důležitosti programu.

Návrat do práce
Návrat do práce

Podpořte návrat organizace do práce, ať už v osobním, vzdáleném či hybridním režimu. Měřte připravenost zaměstnanců, spravujte žádosti o návrat, veďte nezbytné zdravotní záznamy a mějte přehled, kteří zaměstnanci pracují na dálku.